Bör du köpa en platsbyggd garderob eller en fristående?

När det kommer till förvaringslösningar för kläder och accessoarer är världen av sådana stor och snårig. Det finns dessutom en pågående debatt om huruvida en platsbyggd garderob eller en fristående sådan är att föredra. Bägge dessa alternativ är populära val som ofta kommer på tal när till exempel sovrummet ska göras om eller då bostaden i stort ska renoveras. Så hur ska du som enskild konsument kunna ta reda på vilket av alternativen som är det rätta för dig?

Bägge dessa lösningar kan förvisso ha sina unika fördelar och egenskaper. Men det är viktigt att förstå hur de står sig i en jämförelse med varandra, för att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Denna artikel är tänkt att hjälpa dig att jämföra alternativen genom att ställa dem mot varandra. Läs vidare för att ta del av vår jämförelse!

Jämförelse mellan en platsbyggd garderob och en fristående sådan

När det kommer till att jämföra en platsbyggd garderob med en fristående sådan bör du känna till följande aspekter:

  • Hur de skiljer sig åt. Den platsbyggda varianten är ett integrerat garderobssystem som vanligtvis är tillverkat för att passa det specifika utrymmet i ett rum. Detta till skillnad från en fristående garderob, vilket är en enskild möbel som kan flyttas omkring i rummet.
  • Hur de använder utrymmet i din bostad. Platsbyggda lösningar låter dig använda utrymmet i din bostad på ett bättre sätt. Detta då kan anpassas till att passa vilket utrymme som helst i ditt rum, inklusive hörn och andra knepiga ytor. Dessa ytor i rummet går ofta till spillo när du köper en fristående, massproducerad garderob. En specialanpassad lösning kan dessutom sträcka sig ända från golvet till taket och därmed ge dig ytterligare förvaringsutrymme.
  • Hur de ser ut. När det kommer till utseende brukar platsbyggda garderober smälta in väldigt väl med rummets design i övrigt. Därmed blir inredningen i stort lite mer enhetlig och sömlös. Såväl garderobens färg och design som dess material kan anpassas för att bättre passa den befintliga inredningen i rummet.

Detta är faktorer som du bör ha i åtanke när du gör ditt val.