Olika kostnad för parrådgivning i Stockholm

Om ni vill ha hjälp med parrådgivning kan ni vända er till kommunens familjerådgivning. Det finns inom alla kommuner i och omkring Stockholm. Men en kartläggning visar att priset skiljer sig relativt mycket. I Täby kostar det 350 kr, i Stockholm stad 450 kr och Huddinge 255 kr.

Parrådgivning är för många en lösning i en låst situation. Kommunerna får själva välja om de ska erbjuda kundval eller inte i frågan. Om kommunen har kundval kan man själv avgöra vem man vill gå till för att få rådgivningen. Det enda som krävs är att psykologen eller rådgivaren har avtal med gällande kommun. Man behöver därmed inte kontakta kommunen direkt utan kan direkt vända sig till den aktör man vill gå till för parrådgivning. Så långt är det alltså samma oavsett om du söker parrådgivning i Täby eller Sollentuna. Men kommunerna får även sätta egna priser vilket gör att det är nästan dubbelt så dyrt i Huddinge som i Stockholm Stad.

Stockholm
På Stockholm.se (Under familj och omsorg) framgår det att parrådgivning är för alla som bor i Stockholm, att varje tillfälle är 90 minuter och att det kostar 450 kr per gång. Om man går fem gånger skulle rådgivningen alltså kosta totalt 2250 kr.

Täby
Även på Täby.se går det att läsa om familje- och parrådgivning. Bland annat nämns att man kan få hjälp om man bråkar ofta, vill skiljas eller har svårt att prata med varandra. I likhet med andra så förs inga journaler vilket kan vara en trygghet. Priset per tillfälle i Täby är 350 kr. Den som bokar fem tillfällen betalar därmed totalt 1750 kr.

Huddinge
På Huddinge.se (under familjerådgivning) hittas information kring vad kommunen kan erbjuda inom detta område. I inledningen påpekar de att problem i parförhållande ofta resulterar i destruktiva följder vilket sammanfattar problematiken. Det handlar sällan enbart om två personer utan det kan vara barn eller anhörig som också far illa. Här anges att man får gå fem tillfällen på parrådgivning inom kommunens regi och att varje tillfälle kostar 255 kr. Den som bokar fem tillfällen får alltså totalt betala 1275 kr. De tär alltså ganska stor skillnad i pris för en tjänst som finns i alla kommuner. Om sedan priset avgör om man går eller inte är svårt att säga.