Kamerabevakning- inomhus och/eller utomhus

Kamerabevakning- inomhus och/eller utomhus

Kamerabevakning skapar en extra trygghet för de anställda i ett företag. Det kan även användas som avskräckande syfte då inbrott snabbt kan upptäckas och rätt åtgärd sättas in. Ska kamerabevakning väljas för inomhus- eller utomhusbruk?

Inomhus – Minskar stölder och ger snabbt hjälp

Kamerabevakning inomhus har flera syften. För det första kan kamera användas i butiker för att därigenom upptäcka och dokumentera stölder. Personer som befinner sig i lokalen är inte maskerade och kan därmed enklare identifieras om stöld upptäcks. Därmed minskas antalet stölder. För det andra avskräcks spontana rånförsök då just identifieringen ökar avsevärt med kameror.

Ytterligare en fördel är att svinnet minskar. Det kan upplevas som att de anställda ”vaktas” med kameraövervakning men det är snarare de större stölderna man vill undvika. För den anställda kan det snarare vara en trygghet att kunna gå igenom filmerna om något skulle hända eller om pengar försvinner från kassan.

Dagens kameror är mycket ofta kopplade till en larmcentral. De kan därmed se vad som händer och agera utifrån detta. Därmed kan de skicka ut väktare, polis, brandkår, ambulans helt efter de unika förutsättningarna. I vissa fall kan de även kommunicera via larmet vilket gör att de kan prata med den anställde för mer information.

Utomhus – Motverka stöld och inbrott och upptäck tidigt

I grunden har kameraövervakning inomhus samma funktion som övervakning utomhus. Det minskar risken för stölder, skadegörelse och sabotage. Men skillnaden är att dessa kameror främst upptäcker avvikande beteende på nätter och helger när butikspersonalen inte är på plats.

Även i detta fall är dessa kameror ofta kopplade till en larmcentral. Aktiveras kamerorna kan därmed inbrott upptäckas redan innan skalskyddet aktiverats. Det går även att se skadegörelse som sker och skicka ut väktare eller polis.

Ofta räcker det med att larmoperatören, via högtalare, påtalar att väktare och polis är på väg för att skadegörelsen ska avslutas.

Med kameraövervakning kan alltså skador, stölder och överfall minska avsevärt. I vissa fall kan till och med kostnaden för larmet väga upp de skador, stölder och svinn som annars uppstår under ett år. Men samtidigt är det inte bara ekonomiska värden som skyddas utan även personal och dess mående. Ett skydd som därmed både ger trygghet och minimerar ekonomiska förluster. Kontakta ett larmbolag för offert och behovsanalys.