Sköt din egen assistans – så fungerar det

Assistansersättning är pengar som betalas ut från från försäkringskassan, till det företag som verkställer insatser för den person den gäller. Vill man inte anlita ett assistansbolag av någon anledning finns även möjlighet att vara sin egen assistanssamordnare men det finns många lagar och regler att förhålla sig till om man bestämmer sig för det. Även om det är inte är särskilt vanligt att man sköter sin assistans från grunden på egen hand så finns alltså möjligheten för den som önskar.

Egen assistans stort ansvar

Att vara sin egen assistanssamordnare innebär också ett stort ansvar. För det första krävs en ansökan och ett godkännande från IVO, inspektionen för vård och omsorg, innan man ens kan börja, och när man kommit igång ansvarar man själv för att betala ut löner till sina anställda. Dessutom betalar man själv in skatter och andra avgifter, och man ska se till att man följer arbetsmiljölagen. Det är även en fördel om man kontaktar facket för ett kollektivavtal samt försäkringar så att dom anställa känner sig trygga.

Skillnader mellan egen regi och assistansföretag

Det finns en hel del skillnader med att vara sin egen assistanssamordnare och att anlita ett befintligt assistansbolag. Dels är det du själv som leder assistansen, du är arbetsledningen som ska ta hand om personalen. Hos ett bolag behöver varje enskild brukare även en genomförandeplan där insatserna beskrivs grundligt, och utifrån denna ska man även dokumentera minst månadsvis. Som egen behöver man varken upprätta en genomförandeplan eller dokumentera om insatserna. Man behöver heller inte betala tillbaka ersättning som blir över men det kan vara smart att i så fall spara ihop en buffert så att det finns att ta av om det skulle uppstå oväntade kostnader.

För- och nackdelar

Lite drygt 2,4% av dom är berättigade ersättning i Sverige är sina egna assistanssamordnare. För vissa är det en möjlighet att fortsätta jobba och skapa meningsfullhet i vardagen och för andra handlar det om friheten att styra över sitt liv helt på egen hand. Man ska inte glömma att det kräver mycket arbete även om det finns fördelar, och det passar definitivt inte för alla. Det finns en trygghet i att ha hjälp från ett företag med allt vad gäller personal, kostnader och fördelning av ersättning, så att man själv bara kan fokusera på det som känns viktigt i livet.