Välja assistansbolag

I vissa fall är det personen vilken beviljats stöd i form av personlig assistans som tar besluten om vem som skall anlitas och inte. Andra gånger finns det orsaker som gör att det inte är möjligt. I dessa fall kan en talesperson för brukaren föra dennes talan. Vad som gäller när man anlitar personlig assistans är detsamma oavsett var i Sverige man befinner sig. Friheten att välja assistenter såväl som assistansföretag är stor. Detta har goda skäl och kan delvis bygga på att det är ett mycket unikt arbete som utförs. Att vara någons assistent innebär att man är med i alla delar av tillvaron. Beroende på vad för problematik som finns anpassas uppdraget. Genomgående kan man dock säga att det handlar om personlig hygien, matlagning, kommunikation, påklädning och aktiviteter. Viktigt att notera är dock att inte alla har behov av samtliga hjälpinsatser!

Skola eller hemma

Om den brukare som anlitat personlig assistans i Göteborg har fysiska åkommor vilka är grund för stödet innebär det inte att det per definition även finns intellektuella utmaningar för personen. Naturligtvis finns även ett motsatt förhållande som möjligt. I uppdraget som personlig assistent kan man med andra ord följa med till universitet, skola, arbete eller andra sysslor. I grund och botten kan man sammanfatta arbetet med att man skall hjälpa till med sådant individen inte kan hantera själv. Vad för miljö det gäller är inte relevant för uppdraget som sådant.

I vissa fall kan det finnas krav om att assistenter skall ha körkort. Detta kan vara avgörande om brukaren behöver ta sig till olika platser. I viss mån kanske man kan förlita sig på annan transport, men att kunna färdas i egen bil underlättar stort. Vad för kriterier som finns i anslutning till ett uppdrag som assistent är inte någonting assistansföretaget kan ifrågasätta. Till skillnad från många andra tjänster är det helt upp till brukaren att välja vad som krävs för att man skall anlitas.

Bland de assistansbolag i Göteborg som erbjuder sina tjänster finns företag med stor erfarenhet och genuin bakgrund inom assistans. Det finns naturligtvis också en rad uppstickare. Väljer man att gå till en assistansförmedling för att få hjälp att sortera utbudet, kan dessa nyare företag räknas undan. Det finns generellt krav om att de skall visa upp stabilitet innan de presenteras via dessa förmedlingskontor. Att själv söka upp sådana företag är dock fullt genomförbart för den som anställer personlig assistans.