Tänk så här kring inköp av utrustning till lekplats

Ansvarar du för inköp av utrustning till en lekplats? I sådana fall har du en viktig uppgift. Det är nämligen viktigt att den utrustning som köps in inte bara är rolig att använda utan också säker. Därför berättar vi här hur du bör resonera när du ska köpa in utrustning av detta slag. Skyltab erbjuder gungor och annan utrustning till lekplats.

Framgångsnycklar till ett bra inköp av utrustning till en lekplats

Dessa är några av de viktigaste faktorerna att ha i åtanke när du köper in utrustning till en lekplats:

 • Säkerheten
  Säkerheten är förstås den allra viktigaste saken att tänka på när du köper lekplatsutrustning. All utrustning som används utomhus bör vara helt ofarlig och säker för barn att använda. Den bör därmed inte ha vassa kanter, ojämna ytor, lösa skruvar, vara rostangripen eller liknande.
 • Hållbarhet
  Även hållbarheten är en viktigt faktor att ha i åtanke när du ska köpa utrustning till en lekplats. Lekplatsutrustning är nämligen en investering av ganska betydande dignitet. Därför bör du säkerställa att lekplatsen kommer vara rolig och säker för barnen att använda i många år framöver. Detta innan du investerar dina pengar i utrustningen till densamma.
 • Anpassning
  Barn i alla åldrar kan leka med den utrustning som finns på en lekplats. Det kan därmed röra sig om allt från väldigt små barn till barn i förskoleåldern samt lite äldre barn som vill leka med sina syskon eller vänner. Därför är det också viktigt att den lekplatsutrustning som används är anpassad för barn i alla åldrar.
 • Underhåll
  En lekplats är som sagt en stor investering och den bör därför inte förfalla under den närmsta tiden. Därför är det viktigt att du redan vid inköpstillfället har underhållet av utrustningen i åtanke. Hur mycket underhåll kommer krävas för att hålla lekplatsen och dess utrustning i ett bra skick? Kommer utrustningen kunna repareras eller ersättas utan större problem?
 • Budget
  Budgeten för ändamålet är förstås också en viktig faktor att ta hänsyn till. Hur mycket pengar har du öronmärkt för detta ändamål? Det finns flera olika faktorer som påverkar priset på lekplatsutrustning. Ditt främsta mål bör vara att få så mycket och så bra utrustning för de pengar som du har att använda.