Var genomförs det Uglkurs i Göteborg?

Var genomförs det Uglkurs i Göteborg?

En Uglkurs genomförs under fem dagar och är en intensiv och lärorik kurs för både chefer och anställda som vill lära sig mer om hur de agerar i grupp. Utöver innehåll är det även viktigt att se på var själva utbildningen genomförs. Exempel från Göteborg visar att…

…Uglkurs hittas ofta på kursgårdar i Göteborg

För att lära sig så mycket som möjligt finns en stor fördel att gruppen hålls samman under de fem intensiva dagar. Det betyder att alla övernattar på kursgården och inte åker hem på kvällarna. Dessutom bör gruppen vara en på plats där inte andra personer kan störa. Det är även orsaken till att de som vill boka en uglkurs i Göteborg främst hittar dessa på kursgårdar istället för ett hotell.

Är det en liten kursgård kan hela gården bokas under en kurs vilket gör att medlemmarna kan vara helt avskilda från omgivningen. De större kursgårdarna har flera olika hus och kan ändå erbjuda en tillräcklig avskildhet.

Detta kan ställas mot ett högt hotell där alla bor nära varandra och inte kan undvika andra gäster på hotellet. Skulle någon medlem på kursen stöta på en gammal vän kan koncentrationen på kursinnehållet minska betydligt.

….kursen genomförs naturnära

På en webbplats som listar alla anordnare av uglkurser, runt om i Sverige, presenteras de kursgårdar i Göteborg där dessa hålls. De flesta presenteras med att vara ”vackert belägna” eller ”nära naturen”.  I en presentation anges att kursgården ligger långt från jäkt och buller. Det kännetecknar även de gårdar som passar allra bäst för denna utbildning.

…kursen kan bokas via anordnare

Vid frågor eller bokning är det anordnaren av dessa kurser som ska kontaktas. Även om vissa kursgårdar regelbundet har dessa kurser så är det sällan själva gården som utbildar och står med personal. De samarbetar enbart med utbildningsföretag som i sin tur hyr gården under dessa kurser.

I val av anordnare kan följande kontrolleras:

  • Gruppens storlek

Uglkurs genomförs i grupp och en grupp ska aldrig vara större än 8 till 12 personer.

  • Certifierade handläggare

De som håller i kursen ska vara certifierade handläggare. Detta ska helst framgå redan vid bokning så det kan kontrolleras av deltagarna.

  • Fem dagar på internet

I grundkonceptet ska utbildningen genomföras under fem intensiva dagar med övernattning. Detta för att deltagarna helt och hållet ska kunna fokusera på kursen.