En HLR-kurs kan vara skillnaden mellan liv och död

En HLR-kurs kan vara skillnaden mellan liv och död

Hjärt-lungräddning (HLR) är ett samlingsbegrepp för flera olika tekniker som kan rädda livet på en patient vars hjärta slutar fungera. HLR kan vara skillnaden mellan liv och död och öka personens möjligheter att överleva. Denna räddning behöver dock utföras väldigt snart efter att hjärtat har slutat slå. Om så inte sker tar det bara tre till fyra minuter för personen ifråga att bli hjärndöd på grund av syrebrist i hjärnan. Därför är det viktigt att hjärt-lungräddning skyndsamt utförs av en person som har gått en HLR-kurs.

Genom att utföra HLR kan du få igång blodcirkulationen hos personen igen. Det gör att syre kan transporteras ut i kroppen och att såväl hjärnan som andra organ hålls igång. Om detta görs i väntan på ambulans ökar personens möjligheter till överlevnad markant. Det finns vanligtvis tillräckligt mycket syre i blodet för att hålla igång hjärnan och andra organ i ett mindre antal minuter. Men såvida inte hjärt-lungräddning utförs cirkulerar inte blodet. Och inte heller korrekt utförd HLR är en garanti för att personen kommer överleva. Men om denna metod för räddning utförs ökar möjligheterna till överlevnad betydligt jämfört med om så inte sker.

Gå en HLR-kurs för att lära dig att ge hjärt-lungräddning

Om du är osäker på huruvida en person har drabbats av ett plötsligt hjärtstopp eller ej bör du inleda HLR. För om personen ifråga inte skulle vara i behov av hjärt-lungräddning kommer han eller hon sannolikt att svara på dina livräddningsförsök. När du utför hjärt-lungräddning är risken relativt liten att du skulle riskera att orsaka någon skada på den person som ligger livlös på marken. Detta gäller oavsett om personen verkligen är i behov av HLR eller ej.

När du genomgår en HLR-kurs får du lära dig att utföra hjärt-lungräddning på ett korrekt sätt. Korrekt utförd HLR inkluderar bland annat att du:

  • tillkallar hjälp
  • öppnar personens luftvägar
  • kontrollerar huruvida personen andas normalt
  • utför HLR med bröstkompressioner
  • använder mun mot mun-metoden

Vi förstår att det kan verka skrämmande att behöva utföra hjärt-lungräddning om du inte vet vad du gör. Men oroa dig inte – då får lära dig allt detta och mer därtill om du väljer att gå en HLR-kurs.